Perje mog života

"Bolje je biti praznih ruku, nego praznog srca." Ashibell💙

17.04.2021.

Ono što je i nije suđeno

"Ono što ti je suđeno nikada ne možeš izgubiti, a ono što ti nije suđeno, ni najvećom mukom ne možeš zadržati."

Perje mog života