Perje mog života

"Bolje je biti praznih ruku, nego praznog srca." Ashibell💙

12.04.2021.

Ono što usne prešute, oči govore...

Čula sam vjernika ,a u stvari nevjernika, da priča o vjeri. Sretnog čovjeka, a ustvari nesretnog,da priča o sreći. Zaljubljenog koji nije okusio ljubav,da priča o ljubavi ,onog koji nije okusio život od straha,da priča o njemu,onog koji se boji putovanja,da priča o raznim zemljama, onog koji živi u četiri zida slomljenih krila,da priča o letu i slobodi, onoga koji ništa ne zna,da priča o inteligenciji, onoga koji je zdrav,a priča o bolesti,onoga koji ne vidi sebe,a priča o drugima,onoga koji živi svoj život, ali priča o tuđem, onoga koji priča o bogatstvu, a nema za račun , onoga koji priča o humanosti, a nikad nije drugome ruku pružio , onoga koji živi svoje snove,ali ukrao bi tuđe da može...čula sam toliko toga ,ali ja ne želim riječi...želim vidjeti unutar ljudi..želim vidjet dušu i zato gledam u njihove oči, jer ono što usne prešute, oči govore ,a to što govore ,to je ono što je. Ovu pjesmu obožavam 💜

Perje mog života